ESCAPE

A gyűjtemény 10 évvel ezelőtt jött létre Csepeli György és Örkény Antal egyetemi professzorok, illetve Surányi András filmrendező vállalkozásában. Az archívum 15 darab, közel 45 perces, magyar nyelvű videó interjút foglal magába. Az alkotók célja, hogy olyan emberekkel készítsenek interjút, akik életük egy pontján menekülni voltak kénytelenek. Az interjúkban a 20. század magyar történelem tragikus fordulatokkal terhelt korszakait ismerhetjük meg. Ezzel szemben a menekülés olyan esemény, mely nem tagadja a kollektív negatívumot, de jellegénél fogva mégis magában hordozza a reményt, hiszen a hős megmenekül, kiszabadul a baj fogságából, amelybe sok-sok százezernyi társa belehalt.

Az interjúk alapdilemmája a "Miért éppen én?” kérdés: a megkérdezett él, de akár más is lehetne a helyében. A menekülés sikerét megmérgezi a tudat, hogy a menekülő tudja, mert látta és tapasztalta, mennyien nem menekültek meg. A halottak, az ottmaradtak emléke lelkiismeret furdalást ébreszt a megmenekültben, s a kérdező számára bonyolult, etikai probléma, hogy miként viszonyuljon ehhez a dilemmához, melyről addig sejtelme sem volt, hogy létezhet. Ez a dilemma a túlélő legnagyobb terhe, amelytől nem szabadulhat meg, amíg él. A túlélő igazsága maga a túlélés. A megmenekülés akkor menekíti ki a megmenekültet a pokolból, ahova vétlenül került, ha a megmenekült az élet tanújaként mondja el történetét. Minden meneküléssel az élet ad jelet az élőknek, akik később születvén, meg kell, hogy tudják, mi történt azokkal, akik az élet kegyetlensége és igazságtalansága folytán előbb születtek, mint ők. Ebből fakadóan a menekülési történetek különleges feszültségforrása a halálról való beszédmód: a menekülésben az élet és a halál közötti mezsgye összeszűkül, s a menekülés lényege, ennek a szűk mezsgyének a megtalálása, melyet ha valaki eltéveszt, akkor eltűnik.

A projekt relevanciája, újszerűsége:

- Fontosnak látjuk, hogy a fiatal nemzedékek számára átélhető emléket állítsunk e borzalmakról. Ez azért is különösen fontos, mert számos országban akadnak szélsőséges politikai csoportok, amelyek a holokauszt és más történelmi tragédiák bagatellizálására, a tények meghamisítására és kiforgatására, vagy éppen teljes tagadására tesznek kísérletet. Ezek a csoportok pedig különösen könnyen találják meg az utat a fiatalokhoz, és éppen azokhoz, akiknek a történeti tudása hiányos és zavaros.

- Tekintettel a jelen többségi társadalmainak a menekültekhez való viszonyára, ezek a személyes történetek azzal, hogy elbeszélik a menekülésről való döntést, a menekülés jellemzőit és körülményeit, illetve a beilleszkedés fájdalmát, megbontják, árnyalhatják a monolitikusnak feltételezett un. "menekültkérdést”, s attitűdváltozást is előidézhetnek.

Az interjúk egy kurzus keretein belül a szöveg- és tartalomelemzés módszerének alkalmazásával kerültek feldolgozásra, két szemeszteren keresztül, a 2010/2011-es tanévben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományok szakán. A kurzus során a hallgatók – tanári segítséggel – feldolgozták az Escape-projekt keretében a sikeres menekülés-történetek főszereplőivel készített videó-interjúkat. A kurzus minden egyes hallgatója egy interjúért volt felelős. Első lépésben a szöveg legépelése volt a feladat, majd a legépelt szöveg szoftveres alkalmazással feliratozásra került a videó-felvételen látható személy beszédével szinkronban. Ezt követően a hallgatók összeállítottak az interjúalanyok életéről egy „Vita” dokumentumot, mely az interjúalany menekülés előtt és menekülés utáni életének összes lényeges történését rögzíti. Ahol lehetett, a történéseket interneten található források hiperlinkjeivel egészítették ki. Végül az interjú szövegének metaelemzése révén a hallgatók megkeresték és azonosították a menekülés-történetek nélkülözhetetlen motívumait, melyek mentén az interjúk kereshetőek és összehasonlíthatóak lettek. Az elemzés mellett a diákok feladatul kapták, hogy az általuk feldolgozott interjúból a 14-18 éves korosztály számára oktatási programelemet készítsenek, melyet prezentáció és kiscsoportos beszélgetés formájában mutattak be Toldy Ferenc Gimnázium tanulóinak. A feldolgozott gyűjteményből középiskolai oktatócsomag készül, amely DVD-n és a weboldalon lesz hozzáférhető.