RETURN

A RETURN projekt a koncentrációs és munkatáborból való hazatérőket szólaltatja meg és a hazatérés földrajzi nehézségeit, illetve a beilleszkedés társadalmi, anyagi és érzelmi korlátait elemzi. A gyűjtemény 19 darab, közel 90 perces, magyar nyelvű hanginterjúból áll (lásd Munkaszolgálat 1939-1945).

Míg a történelemkönyvekben a vándorlás leggyakrabban a demográfiai mutatókkal összefüggésben a népességnövekedés, munkamegosztás mátrixában kerül értelmezésre, vagy olvashatunk annak „felgyorsulásáról”, „hullámairól”, „az emberiség területi eloszlásában játszott szerepéről”, a második világháborút követő hazatérésekről ritkán esik szó. Pedig a felszabadítást követően a koncentrációs és kényszermunka táborokban raboskodó százezrek hazatérése sem nem volt gyors – hónapokba, néha évekbe telt – sem nem kerülte el a nyilvánosság figyelmét. Nem csak a túlélők fizikai gyengesége nehezítette meg a gyors hazatérést, nem szabad elfelejtenünk, hogy a közlekedési eszközök jellegüknél fogva lassúak voltak, kapacitásuk sem volt ennyi emberre tervezve, sőt az anyaországok felkészültsége, illetve részvétele a hazaszállítás megszervezésében és a hazatérők letelepítésében sem volt egyenlő.

A projekt relevanciája, újszerűsége:

- Megtudhatjuk, hogy a felszabadítás utáni hazatérés sem gyors, sem egyszerű nem volt.

- Betekintést enged elbeszélőnknek az elindulás és megérkezés közötti életszakaszába, amin eddig vagy átsiklottunk vagy említésre sem méltattuk.

- Időtapasztalatokat hasonlít össze, s felhívja a figyelmet az idő percepciójának történelmi, társadalmi és gazdasági meghatározottságára.

Az interjúkat egy kurzus keretein belül a biográfiaelemzés módszerével dolgoztuk fel a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Szakkollégiumában és a Pécsi Tudományegyetemen. A módszertani elemzés elsajátítása mellett a diákok feladatul kapták, hogy az általuk feldolgozott interjúból a 14-18 éves korosztály számára oktatási programelemet készítsenek, melyet prezentáció és kiscsoportos beszélgetés formájában mutattak be a pécsi Leöwey Klára és a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium tanulóinak. A feldolgozott gyűjteményből középiskolai oktatócsomag készült, mely itt, a web-oldalon és DVD-n is hozzáférhető.