Publications

Publications related to the project Voices of the 20th Century

 

Adler Tamás - Lelkes Szilvia. "A Teleki'44 projekt interjús gyűjteménye". socio.hu 2016/3.

Bezsenyi Tamás. "Egy ötven literes hordóból hatvan liter sört kimérni". A fővárosi és Balaton környéki vendéglátás és turizmus informális világa a Kádár-korban. In: Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft, 2014: 64-88.

Biszak Sándor – Gárdos Judit – Ládi László – Mikó, Zsuzsanna – Nagy Péter Tibor. 2013. „Kerekasztal beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról.” Educatio (3): 405-412.

Gárdos, Judit – Kovács, Éva. 2013. „Das Projekt RESCAPE in Ungarn.” In. Apostolopoulos, Nicolas – Pagenstecher, Cord. szerk. Erinnern an Zwangsarbeit: Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt. Berlin. Metropol Verlag: 299-203.

Gárdos, Judit – Ivacs, Gabriella. 2012. „Qualitative Longitudinal Research and Qualitative Resources: The Hungarian Case.” Iassist Quarterly 2010-2011: 64-67.

Greenspan , Henry - Wieviorka, Annette – Kovács, Éva - Horwitz, Sara R. - Lang, Berel - Laub, Dori – Waltzer, Kenneth. „Engaging Survivors: Assessing»'Testimony« and »Trauma« as Foundational Concepts,” DAPIM (28) 2014: 190-226.

Havas Gábor. "A Kemény István-vezette 1971-es országos reprezentatív cigányvizsgálat keretében készült interjúk". socio.hu 2016/2.

Klopfer Zsófia. "A Losonczi Ágnes gyűjtemény". socio.hu, 2015/3.

Kovai Melinda. "Pataki Ferenc kutatási gyűjteménye". socio.hu, 2016/1.

Kovács Éva – Szász Anna Lujza – Zombory Máté. "Előszó az '1944 és a magyar társadalomtudományok' különszámhoz". socio.hu, 2015/2.

Kovács Éva. 2014. „Összeolvasás – Az erőszak elbeszélései.” Replika (85-86), 2014: 71-83.

Kovács Éva. „Miért ne lehetnék én herosa az egész világnak?” Recenzió Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet c. könyvéről (Budapest: Osiris 2014, 436 p.). Holmi (9), 2014: 1103-1108.

Kovács, Éva – Lénárt, András – Szász, Anna Lujza. "Oral History Collections on the Holocaust in Hungary". Shoah: Intervention. Methods. Documentation (SIMON). 2014/2. 

Kovács Éva. „A nemzet einstandolása?” Café Bábel (72) 2013: 35-44.

Kovács, Éva. „O traumatickej pamäti Trianonu.” In. Michela, Miroslav – Vörös, László. szerk. Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluvá. Bratislava. Historický ústav SAV, 2013: 265-276.

Kovács, Éva. 2013. „Timing History – A Hungarian Historikerstreit in 2012.” Előadás Conflicting Memories and the Uses of the Past in Contemporary Hungary and the Czech Republic című konferencián, Danish Institute for International, 2013. január 28.

Kovács, Éva. История замедленного действия. In: Память о Холокосте в современной Европе: Общее и разделяющее. Moszkva. Heinrich Böll Stiftung, 2013: 1-13.

Kovács, Éva – Vajda, Júlia. Príbehy o židovskej identite, Bratislava: Dokumentacne Stredisko Holokaustu2013

Kovács Éva. „Az emlékezet szociológiai elméletéhez.” socio.hu 2012/1: 23-36.

Kovács Éva. „A magyar történelmi kultúra helye Európában.” In. Kovách Imre - Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit. szerk. Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012: 17-29.

Kovács Éva  – Lénárt  András – Szász Anna Lujza. „A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei.” Budapesti Könyvszemle (4) 2012: 336-351.

Kovács Kamilla. "Az 1978-1981 közötti Orion kutatásról". socio.hu, 2015/2.

Lénárt András. "Zsidő identitáskutatások a holokauszt után született generáció körében". socio.hu 2016/3.

Perenyei Monika. "Nézze, apukám, így nem lehet élni! Az 1980-as évek elején felvett neurózis-interjúk". socio.hu, 2016/4.

Szabari Vera. "A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely szakmatörténeti gyűjteményének bemutatása". socio.hu, 2017/1

Szabari Vera. "Örkény Antal interjúja Szabó Ildikóval (1946-2016). Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szabari Vera. socio.hu, 2016/4.

Szabari Vera. "Történetek. A Somlai Péter gyűjtemény bemutatása." socio.hu, 2015/4.

Szabari Vera. „Az első budapesti társadalomtudományi tanszék születése és bukása (1942-1945).” Szociológiai Szemle 2014/3: 68-83.

Szabari Vera. „Szalai Sándor (1912–1983).” Szociológiai Szemle 2016/3: 105-122.

Szász Anna Lujza. „Roma Polgárjogi Esték gyűjtemény bemutatása.” socio.hu, 2016/2.

Szász Anna Lujza. "Szuhay Péter gyűjteményének bemutatása". socio.hu, 2015/4.

Szász Anna Lujza – Zombory Máté. szerk. Transznacionális politika és a Holokauszt emlékezettörténete. Budapest. Befejezetlen Múlt Alapítvány, 2014.

Tari Örs Lehel. "Kamarás István gyűjteményének bemutatása". socio.hu, 2017/1.

Tibori Tímea. "Síklaki István szociálpszichológus gyűjteményének bemutatása. socio.hu 2016/4.

Tibori Tímea. „Portré Szilágyi Erzsébet művészetszociológusról.” Kultúra és Közösség 2012/1-2: 7-18.

Tóth, Zsófia. „Nők a sorok között. Nemi szerepek és családi viszonyok a 90-es évek balatoni vállalkozóinak életében.” In. Kötetlen. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete. Budapest, 2014: 88-113.

Zombory Máté. "A szociológián innen és túl. Interjú Hankiss Elemérrel". socio.hu, 2015/1.

Zombory, Máté. „Review: Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe: By James Mark.” Hungarian Historical Review 2013/3: 639-644.

Zombory, Máté - Lénárt András – Szász, Anna Lujza. „Elfeledett szembenézés: Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében.” Budapesti Könyvszemle 2013/3: 245-260.

Zombory, Máté. „Határtalan emlékezés.” CAFÉ BÁBEL 2012 (66): 103-110.

Zombory, Máté. 2012. „Memory Studies and the Need for Oblivion, Constructiong Memory in Pre-modern East Central and Southeast Europe: Creation, Transformation, Oblivion” Előadás, Central European University, Budapest, 2012. március 8-10.

Zombory, Máté. „Identitáskutatás.” Előadás a Pécsi Tudományegyetem BTK IDI Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program által szervezett „A történettudomány forrásai és módszerei” c. konferencián, 2012.

Zombory, Máté. „»Hungarian Golgotha«: Dealing with the past in a Hungarian publishing house’s strategy in 1945.” Előadás a Before the Holocaust had its Name ... Early confrontations of the Nazi mass murder of the Jews c. konferencián, Simon Wiesenthal Conference, 2012. november 29 – december 1.