Az Archívum

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében (jelenleg Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet) 2009 tavaszán életre hívott „20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely” a magyar társadalomkutatás, ezen belül a kvalitatív módszerekkel készült kutatások örökségét kívánja gyarapítani. Munkánkat egy évtizeden át az OTKA támogatásával végeztük (K77566: 2009-2011; K101046: 2012-2016;  K115644: 2016-2019). Az Archívum 2019 tavasza óta a TK Kutatási Dokumentációs Központtal közös szervezeti egységben működik.

Honlapunkon tájékozódhat arról, hogy milyen kvalitatív kutatási gyűjtemények találhatók online repozitóriumunkban (“Kutatható gyűjtemények”). A “Szakmatörténeti gyűjteményben" azoknak a tudósoknak a pályájával ismerkedhet meg, akik társadalomtudományos kutatásaikban rendszeresen alkalmaztak kvalitatív módszereket. Három kiemelt projektünk (Gyerekrajzok, RESCAPE, Meseerdő) pedig a gyűjtemények lehetséges feldolgozásának egy-egy példája.

Hírek, EseményekIdén egy sor új gyűjteménnyel gazdagodott az Archívum, amelyek a gazdaságszociológia, a politikai szociológia, a településszociológia és a kulturális antropológia területein végzett kutatások anyagaiba, különböző társadalmi rétegek, csoportok vizsgálataiba engednek betekintést.

Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig címmel műhelykonferenciát szervez a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely és a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum. A konferencia tervezett időpontja 2020. december 4., tervezett helyszíne a Társadalomtudományi Kutatóközpont (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.).

Az Archívumot magában foglaló Kutatási Dokumentációs Központ (KDK) 2020 tavaszán csatlakozott a Research Data Alliance (Kutatási Adat Szövetség) magyar szervezetéhez, a Hungarian Research Data Alliance-hez.

Szormorúan fogadtuk a hírt: 73 éves korában elhunyt Erős Ferenc.