Bibliográfia

Könyvek, monográfiák

Bencsik Péter–Nagy György: A magyar úti okmányok története. Tipico Design, Budapest, 2005.

A magyar határőrizet rövid története, hagyományai. BM Határőrség, [Budapest,] [1991.]

Oplatka András: Egy döntés története. Magyar határnyitás - 1989. szeptember 11. nulla óra. Helikon, Budapest, 2008.

Parádi József (főszerk.): A magyar rendvédelem története. Osiris, Budapest, 1996.

Sallai János: A magyar határőrizet története. Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Budapest, 1994.

Sallai János: 20 éves a határnyitás: a vasfüggöny léte és vége. 20 Jahre Grenzöffnung: Bau und Fall des eisernen Vorhangs. Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2009.

Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata. A vasfüggöny története. – Abdruck einer versunkenen Epoche. Geschichte der eisernen Vorhangs. –  An Impression of a Bygone Era. The History of the Iron Curtain. Hanns Seidel Alapítvány, Budapest 2012.

Schubert, Frank N.: Hungarian Borderlands. From the Habsburg Empire to the Axis Alliance, the Warsaw Pact and the European Union. Continuum, London–New York, 2011.
Zsiga Tibor: A „vasfüggöny” és kora. Der Eiserne Vorhang und seine Zeit. Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 1999.


Korabeli propaganda- és oktatási kiadványok

Irányelv a FEP szolgálat megszervezéséhez. ÁVH Határőrség, Budapest, 1951.

Ideiglenes határforgalom ellenőrzési szabályzat. BM Határőrség, Budapest, 1965.

Határforgalom ellenőrzési szabályzat. BM Határőrség, Budapest, 1966.

Határforgalom ellenőrzési szabályzat. BM Határőrség, Budapest, 1967.

Határforgalom ellenőrzési szabályzat a FEP-ek részére. BM Határőrség, Budapest, 1969.

Határőrizeti szabályzat Határőrkerület (-ezred) részére. BM Határőrség, Budapest, 1975.

Határforgalom ellenőrzési szabályzat forgalom ellenőrző pontok részére. BM Határőrség, Budapest, 1977.

Kézikönyv a BM Határőrség határforgalom ellenőrzésében részt vevő sorállomány részére. BM Határőrség, Budapest, 1982.

A határőrség megalakulása és harca a népi hatalomért 1945–1948. Zrínyi, Budapest, 1970.

Hornyák János: A határőrség 40 éve I–III. BM Határőrség, Budapest, 1985–1986.

Keserű István: A felszabadult Magyarország rendőri és határőrizeti szerveinek megalakulása és tevékenysége a népi demokratikus forradalom időszakában (1944–48). RTF, Budapest, 1987.

Kovács Jenő, Tóth Béla, Zubek János: A Magyar Népköztársaság államhatárának őrizetéről. Tankönyv a BM határőrség  sorállománya eszmei-politikai oktatásához. Zrínyi, Budapest, 1981.

Szőcs Ferenc: Fejezetek a Határőrség történetéből. BM Határőrség, Budapest, 1975


Tanulmányok

Bencsik Péter: A határszéli gazdasági (kettősbirtokos) forgalom megszűnése (1945–50) In: Reményi Péter (szerk.) Az integrálódó Európa politikai földrajza. III. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet, Pécs, 2004. 167–172.

Bencsik Péter: Az útlevelek ellenőrzése az országhatáron, 1945–1989. Kutatási Füzetek 12. sz. (2005) 59–71. http://www.publikon.hu/application/essay/130_1.pdf

Berki Imre: A magyar határőrizet újjászervezése 1946-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XXII. évf. (2012) 25. sz. 13–26.

Gáspár László: A határőrizet szervezeti változásai 1945 és 1950 között. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VI. évf. (1996) 7. sz. 29–34.

Gáspár László: A határőrség szervezeti változásai 1945–1956 között. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XI. évf. (2005) 13. sz. 50–54.

Gáspár László: A második világháború utáni magyar határőrizet változásai. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XXII. évf. (2012) 25. sz. 32–52

Gecsényi Lajos: A második „vasfüggöny” (1957). ArchívNet, 7. évf. (2007) 3. sz. http://archivnet.hu/politika/a_masodik_vasfuggony_1957.html

Gyarmati György: A vasfüggöny és az állambiztonsági szervek alkonya Magyarországon 1989-ben. Múltunk, 2009/4. 39–63. http://epa.niif.hu/00900/00995/00020/pdf/gyarmatigy09-4.pdf

Jakus János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53.

Léka Gyula: A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, 1948–1989.

Hadtudomány, IX. évf. (1999) 3–4. sz.    http://zrinyi.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1999/ht-1999-34-17.html

Nagy György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78.

Nagy György: Határőrség 1957–2007. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVIII. évf. (2010) 21. sz. 57–65.

Nagy József: A BM Határőrség helye, szerepe, szervezetének változásai a szocialista államhatalomban 1957-től az 1980-as év végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XI. évf. (2005) 13. sz. 78–83.

Nagy József: A magyar határőrőrség szervezete, létszáma és területi elhelyezkedése 1958–1990. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XXII. évf. (2012) 25. sz. 67–78.

Orgoványi István: A nyugati határzár és annak felszámolása 1956-ban. In Okváth Imre (szerk.): ÁVH – Politika – 1956. Politikai helyzet és állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. ÁBTL, Budapest, 2007.

Orgoványi István: A vasfüggöny őrei. Rubicon 2002/6–7. sz. 20–25.

Sallai János: Az elektromos jelzőrendszer. Szentendre.  Főiskolai Közlemények (KLKF) 1996.

Sallai János: A magyar vasfüggöny története. Magyar Rendészet, IX. évf. 1-2 szám, 120-128.

Schmidt-Schweizer, Andreas: "Vasfüggöny" - nyugati importból. Határőrség és devizagazdálkodás. História 2006/5. sz. http://www.historia.hu/archivum/2006/0605_07.htm

Suba János: A Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Hadtörténelmi Közlemények, CIX. évf. (2006) 3. sz. 831–839. (Utánközlése: Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. http://epa.oszk.hu/02100/02176/00006/pdf/RTF_20_115-119.pdf

Suba János: A déli védelmi rendszer. In Holló József Ferenc (szerk.): „A magyar Maginot”: a déli védelmi rendszer 1951–1955: a Pákán 2007. november 6-án rendezett tudományos konferencia előadásai. Budapest, 2008, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 55–88.

Suba János: A Déli védelmi rendszer. In Ravasz István (szerk.): Betonba zárt hidegháború. Az 1950-es években épített déli védelmi rendszer kutatása és feltárása. Budapest, 2010, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 91–162.

Suba János: A szocialista határőrizet egyik eszköze az aknazár. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XI.évf. (2005) 13.sz. 139–143