A 20. század Hangja Archívum és Kutatóműhely bemutatkozása

A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely több éves előkészítési folyamat után, 2009. április 1-én – egy sikeres OTKA pályázat segítségével – megkezdte munkáját. A Műhely a maga szerény eszközeivel magyar társadalomkutatás örökségét kívánja gyarapítani. A nyomtatott és publikált tudományos szövegek túlnyomó többségében eddig a feldolgozott interjúknak csak töredékét ismerhette meg a szakma és a szélesebb nyilvánosság. A Műhely célja az interjús nyersanyagok felkutatása, rendezése hozzáférhetővé és kutathatóvá tétele. A műhely számára az MTA Szociológiai Kutatóintézete ad otthont. A műhely munkáját technikai, tudás- és intézményi hátterével valamint tárhelyeivel támogatja az Open Society Archives (OSA) és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ (Neumann-Ház).

A Műhely hozzá szeretne járulni egy archiválói, kutatói és donori hálózat felépítéséhez a következő lépésekben:

1. kutatói adattár létrehozása

2. nemzetközi szakmai kapcsolatfelvétel és információ-áramoltatás

3. interaktív szakmai fórum létrehozása

4. szakmai műhelybeszélgetések előkészítése és szervezése a projekt megvalósítása során a tematikus kérdésekről, illetve a módszertani dilemmákról

5. új képzési kurrikulumok kialakításának elősegítése.

E program keretében szeretnénk Önt meghívni első műhelybeszélgetésünkre, mely az eddigi tapasztalatok kicserélése mellett a multimédiás gyűjtemények kapcsolódási pontjait, együttműködési lehetőségeit, valamint rövid- és középtávú terveit térképezné fel. Kérjük, hogy e kérdésekről küldjön előzetesen egy rövid, 1 oldalas összefoglalót is, melyet a műhelybeszélgetés többi résztvevője már korábban megkaphatna, hogy minél hatékonyabb lehessen a személyes találkozás.

Szervezők:

MTA SZKI, 20. század hangja műhely

Partnerek:

Neumann Ház, OSA

Meghívottak:

OHA, MR, OSZK, MNA, DINA, MTI, TÁRKI, JKA, FSZEK