RESCAPE - Road Show a Leöwey Klára Gimnáziumban

RESCAPE - Road Show a Leöwey Klára Gimnáziumban

Az esemény során a Tanszék mesterszakos hallgatói egy-egy életútinterjúból készült oktatási programelemet mutattak be prezentáció, és kiscsoportos beszélgetés formájában a Leöwey Klára Gimnázium-, a Babits Mihály Gimnázium- és a Koch Valéria Iskolaközpont tanulóinak.

A RESCAPE projekt megvalósítása során a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely két interjús gyűjteményt dolgoz fel: RETURN (audio interjúk a munkaszolgálatból visszatérőkkel) és ESCAPE (videó interjúk emigráns magyarokkal). A feldolgozás magában foglalja a digitalizálást, katalogizálást, az interjúk szövegének átírását, gondozását, háttéranyagok gyűjtését.

A gyűjtemények feldolgozásában egyetemi kurzus keretében diákok – többek között a pécsi Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék hallgatói is részt vettek. A feldolgozott gyűjteményekből középiskolai oktatócsomag készül, amely a partnerek és a diákok részvételével középiskolákban kerül majd bemutatásra.

A RESCAPE (REturn [visszatérés]és eSCAPE [menekülés]) projekt  a kényszermigráció 1936-1956 közötti időszakával foglalkozik: a munkaszolgálattal, a holokauszttal, a háború végének időszakával és a kommunista rezsim alatti száműzetésekkel. A projekt célja, hogy a holokauszt és a kommunizmus történetét ne a politikai történetírás, hanem a személyes emlékezéseken és tanúságtételeken keresztül juttassa el a jelen generációihoz. A szemtanúk és áldozatok visszaemlékezéseinek oktatási anyagként való felhasználása hozzájárul a múlt megértéséhez és az interpretációk kialakításához.

A projekt eredményeit a szervezők a partner szervezetekkel készített tanári tréningek-, konferenciák és középiskolákban szervezett „road-show”-k formájában tervezik bemutatni. Ez utóbbira került sor 2011. május 10-én a pécsi Leöwey Klára Gimnáziumban. 

A bemutatóra a tanszék hallgatói egy féléves – életútinterjúkat elemző – kurzus keretében készültek fel, amelynek vezetői: Baumann Tímea, Kovács Éva és Vörös István voltak.  Bár a módszertani elemzés és az előkészületek oktatói koordinálással folytak, az oktatási programelemek kidolgozása a hallgatók ügyességén, kreativitásán múlt. A bemutatón egymástól teljesen különböző megközelítésmóddal találkozhattunk: film a hazatérésről, és a hazatérés utáni életről (Szántó Renáta és Szabó Balázs), képregény a matthauseni koncentrációs táborból való hazatérésről (Bozár Csaba és Tóth Henrik), archív képek elemzése (Mercz Melinda és Forrai Mariann), egy házaspár visszatérését feldolgozó rádiójáték (Czibóka Dávid, Tóth Ádám, Andok Tamás), hazatérés Facebook-nyelven (Pálfi Tímea és Krancz Noémi), rádióanyag-elemzés (Déska Krisztina és Mucsi Gabriella) és életút-elemzés - teszt segítségével (Surányi Gabriella). 

A program után az oktatókkal a kurzus folyamatáról, előzményeiről és megvalósulásáról beszélgettünk.

Hogyan épült fel ez a kurzus?

V.I.: A kurzus célja az életútinterjúk elemzése, feldolgozása volt szociográfiai módszerekkel. Az első találkozáskor a hallgatók a holokauszt társadalomtörténeti hátterével valamint az elemzési módszerrel ismerkedhettek meg. Ezután került sor a konkrét munkára. Az összeállt oktatási ötleteket a hallgatók a háromtagú oktatói zsűri előtt mutatták be.

Milyenek voltak a benyomásaid a kurzus során?

B.T.: Abszolút pozitív tapasztalataim voltak. A kurzus során a hallgatók feladata nagyon sokrétű volt: egy kb. 90 oldalas narratív interjút elemeztek mondatról-mondatra, szekvenciákat jelöltek ki, amelyekhez hipotéziseket társítottak, majd az egészből egy oktatási célú bemutatót készítettek. Ritka, hogy egy szeminárium keretében ennyi mindenre kerüljön sor. A diákok zöme, ha nem is határidőre, de leadta az anyagot. Bár ez kötelező óra, a végeredmény nagy teljesítmény.

Hogyan értékeled a kurzust és a projektet?

B.T.: Mivel egy konkrét projekttel, konkrét céllal és feladatokkal dolgoztak a hallgatók,  remélem, hogy a módszert is jobban megtanulták. Egy elméleti órán, ahol ezeket a módszertani alapelveket ismertetjük nem biztos, hogy ugyanezt az eredményt érjük el.

Honnan jött az oktatócsomag ötlete?

K.É.: Egy alkalommal megmutattam a gyermekemnek az egyik interjú hanganyagát. Figyeltem az arcát. Azt vettem észre, hogy sokkal jobban lehet kommunikálni hangzó interjúval, mint a képivel. Teljesen más képzelőerőt mozgat meg. Míg a felvételek, filmek kész képi anyagot adnak át, a hanganyag a saját fantáziánkra bízza az események rekonstruálását.

Hogyan értékeled a mai napot, és a projektnek ezt a fajta megvalósulását?

K.É. Különlegesnek, mert ilyen még nem volt. A hallgatóink is jól szerepeltek. Kreatívak voltak, és rutinszerűen alkalmazták a különböző technikai lehetőségeket. Örülök, hogy egy szeminárium keretében ennyi mindent ki lehetett próbálni. A módszertani órán sok mindent el lehet mondani, de itt valóban a hallgatók kezében volt egy sors, egy ember élete…

Néhány visszajelzés:

A részletben (amit a kiscsoportban hallgattunk) megható volt, hogy ezek az emberek képesek pozitív élményeket kiemelni a holokausztból, hogy túléljék ezt a borzalmas időszakot.” (középiskolai tanuló)

„Jó példa és pozitív élmény volt számunkra, hogy nemcsak könyvből, hanem a személyes történeteken keresztül is megismerhető a történelem.” (egy történelemtanár, Leöwey Klára Gimnázium)

„Ami nagyon pozitív volt, hogy olyan csatornákon keresztül próbálta meg elérni a tanulókat, amit sokkal könnyebben megértenek. Olyan csatornákkal, amit használnak. Ezt más témákkal is meg lehetne csinálni…” (egy történelemtanár, Leöwey Klára Gimnázium)

 

Varga Ildikó, tanszéki demonstrátor

 

PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Forrás: http://www.commonline.hu/