Transzláció – transzkripció

Ezen a műhelybeszélgetésen különböző technikákat használó, interjúkat elemző társadalomkutatókat invitálunk vitára. Azt a kérdést szeretnénk körbejárni, hogy mely kutatási kérdésekre, milyen kutatási módszerekre megfelelőek a szó szerinti, ill. a szerkesztett interjúátiratok. Milyen példákat látunk a szociológiai szakirodalomban a szó szerinti átiratok (metakommunikációt, ö-zéseket, hallgatásokat is magába foglaló) elemzésére, mikor és hogyan válhatnak fontossá az ezekre a nyelvi elemekre is kiterjedő vizsgálódások?
 
A program:
 
Zombory Máté: Létezik-e szó szerinti átírás?
 
Kovács Éva: Befejezetlen mondatok, hallgatások
elemzésének lehetőségei
 
Bíró Emese: Mélyinterjúk átiratainak elemzési lehetőségei az ATLAS.ti-vel (hallgatások, ö-zések stb. elemzési lehetőségeire is kitérve)
 
Légmán Anna: Narratív életútinterjúk nem gépi elemzése és az átirat minősége, különösen szenzibilis témájú interjúk esetén
 
A workshopot vitával zárjuk.
 
Időpont: 2014. június 26, 15.30.
 
Cím: MTA TK Szociológiai Intézet, Hegedüs terem
1014 Budapest, Úri u. 49.