Interjúzni muszáj - a magyar oral history gyűjtemények története

Interjúzni muszáj - a magyar oral history gyűjtemények története

A konferencia fő célja, hogy feltárja, milyen szerepet játszottak az oral history gyűjtemények abban, hogy megőrződhettek és új formát ölthettek a hivatalos szocialista kultúrától eltérő, kritikus hagyományok. A hazai oral history gyűjtemények létrejötte a rendszerváltás történetének megismerésében is meghatározó. Példának okáért az 1956-ról a szocialista korszakban félig illegálisan készített interjúk megőrzése nélkül átadhatatlan lett volna az a fajta politikai és kulturális tudás, amely olyan fontos szerepet töltött be a magyarországi demokratikus átmenetben.

Helyszín: OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum, Budapest, VII. Dohány utca 74. II. emelet

Szervezők: OSZK 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely (MTA TK) és COURAGE – Gyűjtemények hálózata (MTA TK - MTA Bölcsészettudományi Kutatóköpont)

További információk a konferencia programjáról és előadóiról az alábbi honlapon érhetők el: https://oralhistorycollections.wordpress.com

Itt olvasható egy összefoglaló a konferenciáról.