Doktori védések

Kovács Kamilla 2020. január 27-én summa cum laude eredménnyel védte meg az ELTE TTK-n "Élő történelem. Az Orion Vállalatnak és dolgozóinak útja társadalmi rendszereken át" című doktori értekezését, amelyhez a H. Sas Judit vezette 1978-81-es "munkáselit" kutatás nyújtotta az alapanyagot. (Témavezető: Kovács Éva)

Szász Anna Lujza munkatársunk summa cum laude minősítéssel szerzett doktori fokozatot 2015. július 1-én az ELTE TTK-n. "Memory Emancipated. Exploring the Memory of Nazi Genocide of Roma in Hungary" című dolgozatának megírásában az archívumban őrzött gyűjtemények közül Liskó Ilonáé, az 1971-es Kemény István vezette kutatás során készült interjúk, valamint az általa a socio.hu oldalán ismeretett Szuhay Péter roma holokauszt kutatásának anyagai és a Roma Polgárjogi Esték nyilvános interjúi voltak a segítségére. (Témavezető: Kovács Éva)