Legújabb gyűjteményeink

Idén egy sor új gyűjteménnyel gazdagodott az Archívum, amelyek a gazdaságszociológia, a politikai szociológia, a településszociológia és a kulturális antropológia területein végzett kutatások anyagaiba, különböző társadalmi rétegek, csoportok vizsgálataiba engednek betekintést.

A nemrég hozzánk került gyűjtemények egy része a munka világával foglalkozó kutatásokat tartalmaz. A dolgozók élet- és munkakörülményeit feltáró kutatások - az életmódvizsgálatokhoz kapcsolódóan - az Archívum egyik fő vonulatát alkotják. Korábbi gyűjteményeink közül a hetvenes évekbeli mindennapi életvilágokat hozza közelebb, empirikus bizonyítékokat szegezve szembe a hivatalos propagandával az MTA Szociológiai Kutatóintézetében lezajlott, kiterjedt Munkáséletmódkutatás, a Liskó Ilona által folytatott vizsgálat a salgótarjáni síküveggyárban vagy H. Sas Judit 1978-80-ban végzett munkáselit kutatása az Orionnál. Dolgozó családok lakáskörülményeit, a gyermeki fantáziában megfogant jövőképeket ábrázol a H. Sas Judit gyermekrajz-kutatásából készült kiállítás a honlapunkon. A gazdasági átmenet jellegzetes társadalmi rétegét mutatják be Diósi Pál balatoni vállalkozókkal készült életútinterjúi.

A repozitóriumunkban elérhetővé vált Örkény Antalnak a napokban elhunyt Kovács M. Máriával közösen végzett, szakéretségizettekről szóló vizsgálatának anyagai. A két hullámban folytatott beszélgetéseknek csak egy része került be a Káderek (1991) című kötetbe. A gyűjteményben a kötet és az abból kimaradt interjúk, interjútöredékek is megtalálhatók.

Új gyűjteményeink közül több származik olyan közgazdászoktól, akik az államszocializmus sajátos kényszereinek és lehetőségeinek hatására folyamodtak interjúzáshoz, és későbbi kutatásaikban is alkalmazták ezt a módszert. Köllő János munkás- és vezetőinterjúi, pártfunkcionáriusokkal felvett beszélgetései a hetvenes-nyolcvanas évek gyáriparának folyamatait boncolják. Laki Mihály vállalati és szervezetkutatások dokumentumait, a piacosodás folyamatát elemző vizsgálat, és a Szalai Júliával közösen végzett nagyvállalkozó kutatás anyagait bocsátotta az Archívum rendelkezésére. Hamarosan elérhetővé válik Dávid János munkáskutatásokat, települészociológiai vizsgálatokat tartalmazó gyűjteménye, és Csanádi Máriának a szocialimus-kori politikai és gazdasági hatalmi hierarchia összefonódásairól, a bomlás és a privatizáció folyamatairól szóló vizsgálatainak anyagai, többek között a rendszerváltás néhány kulcsfigurájával készült interjúk.

Az etnicitással, romák és szegények életkörülményeivel kapcsolatos anyagaink számát szaporítja a Szalai Júlia gyűjtemény két interjús kutatás: az ezredfordulón a segélyezés témájában folytatott vizsgálat és egy tíz évvel későbbi, migráns és roma fiatalok perspektíváit tanulmányozó nemzetközi EU-s kutatás dokumentumaival. Egy cigány zenéről és művelőiről szóló kutatás feldolgozatlan interjúi és kapcsolódó fényképek találhatók meg a Lynn M. Hooker gyűjteményben.

Különböző, elit és periférikus helyzetű társadalmi csoportokkal, a rendszerváltás időszakának élethelyzeteivel, történéseivel foglalkozó gyűjteményekkel büszkélkedhetünk még. Rácz József egyetemi társaival együtt kísérletezve, majd egyre szakszerűbb módszerekkel, a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli ifjúsági szubkultúrák képviselőivel készített életútinterjúit adta át az Archívumnak. A. Gergely András falu- és városkutatásainak interjúit és egyéb anyagait, kapcsolódó tanulmányokat, valamint az 1990-es Taxisblokád eseményeit feldolgozó csoportos beszélgetéseket helyezett nálunk letétbe.

Végül a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által megrendelt, az Archívum munkatársainak közreműködésével két éve zajló biztosítástörténeti oral history kutatás első tizenegy interjúja is megtalálható a repozitóriumban. A megszólaltatott, egykor vezető beosztású szakembereket bemutató arcképcsarnok mindenki számára elérhető a honlapunkon.