Gyakornoki program az archívumainkban

Társadalomtudományos BA és MA szakos hallgatókat fogad szakmai gyakorlatra a  Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központja (KDK) és a KDK keretein belül, de önállóan működő 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely.

A szakmai gyakorlat betekintést ad a két digitális archívum működésébe, segíti elsajátítani az archiválás és adatbanképítés módszereit, ismereteket nyújt neves magyar szociológusok életművéről és lehetőséget biztosít a futó projektjeinkben való közreműködésre.

A programban való részvételhez fontos az archívumi tevékenység iránti érdeklődés, és előny az angol nyelvtudás.

A program rövid leírása:

A program időtartama változó, függ a hallgató egyetemének elvárásaitól és az archívumokban éppen futó projekt(ek) jellegétől, az aktuális teendőktől.

A gyakornoktól azt várjuk, hogy:

- működjön közre az archívumok bővítésében, a dokumentumok digitalizálásában, rendszerezésében és az adatbázisok fejlesztésében;

- vegyen részt a gyűjtemények gondozásában (dokumentumok anonimizálása, adattisztítás, kódolás);

- kapcsolódjon be egy-egy futó projektünkbe, és ennek keretében például:

  • gyűjtsön anyagokat, információkat magyar kutatók szakmai pályafutásáról, életművéről;
  • vegyen részt az archívumok metaadat-bázisának továbbfejlesztésében (szövegek kódolása, rendszerezése szakmai szempontok alapján)

Amit kínálunk:

- megismerkedés az archiválás és repozitórium-építés hazai és nemzetközi hátterével;

- a TK intézményeinek rendezvényein való részvétel lehetősége;

- szakmai segítségnyújtás szakdolgozati vagy kutatási témákban (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése), személyes összekötés az adott téma kutatóival;

- kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása;

- publikációs lehetőség

- a gyakorlat teljesítésének igazolása a mentor ellenjegyzése nyomán.

A jelentkezés módja:

A jelentkezőktől rövid bemutatkozó levelet kérünk elektronikus formában a Voices@tk.hu illetve a Kdk@tk.hu elektronikus postafiók címre. A tárgy mezőben tüntessék fel: „Szakmai gyakorlat”.