Megjelent a hazai szociológia történetével foglalkozó kötetünk

Megjelent a hazai szociológia történetével foglalkozó kötetünk

A kötet hároméves OTKA-kutatásunk (2016-2019, No. 115644) eredménye, amelynek során a magyarországi szociológia meg-megszakadó, szerteágazó történetét tekintettük át, a Kádár-rendszertől a rendszerváltás utáni évtizedekig. 

A szerzők, köztük a Voices régi és új munkatársai azt vizsgálták, hogyan, milyen szellemi és intézményes közegben bontakozott ki egy-egy tudományterület, milyen kérdések foglalkoztatták a kutatókat, és a témák, valamint az alkalmazott elméletek, módszerek révén hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes kutatási irányok.

Somlai Péter méltató szavai szerint "Hazánkban eddig még nem jelent meg ilyen tárgyú, tematikailag ennyire gazdag munka".

A kötet a Napvilág Kiadó és az ELTE Eötvös Kiadó közös kiadása.