Publikációs pályázat

Publikációs pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„A KDK és a 20. Század Hangja Archívum társadalomtudományos anyagainak másodfelhasználási lehetőségei” 

címmel pályázatot hirdet tudományos kutatók, valamint egyetemi és főiskolai hallgatók számára a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központja (KDK).

A pályázat célja:

A Társadalomtudományi Kutatóközpont két digitális archívumában, a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhelyben, valamint a Kutatási Dokumentációs Központban található, ingyenesen hozzáférhető kutatási dokumentumok (adatbázisok, interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, rajzok, fotók, stb.) a társadalomtudományos kutatások számára kiváló elemzési nyersanyagokként szolgálnak. Pályázatunkkal olyan tanulmányok elkészítését támogatjuk, amelyek ezeket az anyagokat használják. Várjuk a pályázók történelem- és társadalomtudományok bármely területéről, témájáról és bármely módszerével készült, kortárs vagy történeti jelenségeket vizsgáló tanulmányait, amelyek megírásához a pályázók a két archívum legalább egyikének anyagait is használják. A digitális gyűjteményeinkben való kereséshez ajánljuk a fent megnevezett két honlapot, valamint két repozitóriumunkat, amelyeket az openarchive.tk.mta.hu, valamint a voices.tk.mta.hu oldalakon találnak. További kérdéseikkel forduljanak kollegáinkhoz a kdk@tk.hu, valamint a 20szazadhangja@tk.hu e-mail címeken.

Részvételi feltételek:

A pályázatra bárki jelentkezhet, végzett kutatókat, valamint felsőoktatásban résztvevőket is szívesen várunk.

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

A pályázati felhívásban megjelölt témakör nem dolgozatcím. Pályázni a pályázati célokban megfogalmazottak figyelembevételével bármely olyan magyar vagy angol nyelvű pályaművel lehet, amelyet a benyújtásra rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázatra, továbbá megjelentetés, közzététel céljából.

A pályázatok benyújtásának formai követelményei:

  1. A dolgozat terjedelme maximum 60.000 karakter, szóközökkel együtt.

  2. A pályaművet tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel együtt szükséges benyújtani.

  3. A magyar írások hivatkozásait a socio.hu, az angol nyelvűekét az Intersections c. folyóiratok formai követelményei szerint kérjük elkészíteni.

  4. A pályázatot jeligével kell ellátni. A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot, annak fedőlapján meg kell jelölni egy, a pályázó által meghatározott jeligét.

  5. A pályaműveket elektronikus úton kell beküldeni a következő e-mail címre: kdk@tk.hu.

  6. A pályamű benyújtásával párhuzamosan az e-mailben meg kell adni a szerző(k) nevét, affiliációját, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint (hallgatók esetében) egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolást.

 

A pályázatok elbírálása:

A pályaműveket a TK KDK által felkért szakemberekből álló 3-5 fős Bíráló Bizottság értékeli. A Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályamunkák díjazására. A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy – a pályamunkák színvonalától függően – egyes helyezéseket ne ítéljen oda, vagy több pályamunkára tegyen javaslatot bármely helyezés tekintetében. Az elkészült pályaműveket a TK két folyóirata, a socio.hu (magyar nyelvű) és az Intersections. East European Journal of Society and Politics (angol nyelvű) szívesen várja peer review rendszerében elbírálásra.

A Bíráló Bizottság tagjait a pályaművek beérkezését követően kéri fel a KDK. A Bíráló Bizottság összetétele megjeleníti az érintett területek sokszínűségét. A szervezők megküldik a Bíráló Bizottság tagjainak a benyújtott, jeligével ellátott pályaműveket, amelyek elbírálását követően a díjazott pályaművek jeligéit a Bíráló Bizottság a szervezésért felelős munkatársak tudomására hozza. A díjazott pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 15. 23:59 (CET)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázatok díjazása:

A pályamunkák díjazása az alábbiak szerint történik:

1. hely: 170.000 Ft

2. hely: 100.000 Ft

3. hely: 60.000 Ft

Különdíj a legjobb, egyetemi hallgató által írt tanulmányra: 90.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. Amennyiben az adott pályamunkának több szerzője is van, a pályadíj közöttük egyenlő arányban oszlik meg.

A díjak kiosztására, amennyiben a közegészségügyi helyzet lehetővé teszi, személyes jelenléttel megtartott rendezvény keretében, a TK épületében kerül sor 2022 elején. A díjnyertes pályamunkákat szerzőik ezen az eseményen szakmai műhelyvita keretében prezentálják a TK közössége előtt.

Adatkezelés:

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtása során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából megismerjék és kezeljék. A díjazásban nem részesülő pályaművek szerzőinek személyes adatait a szervezőkön kívül más nem fogja megismerni. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályaművének díjazása esetén a TK KDK a pályázó nevét, intézményi affiliációját, valamint pályamunkájának címét a pályázatról készült beszámolókban közzétegye.

Bármilyen kérdéssel a felhívással kapcsolatban a KDK vezetőjéhez lehet fordulni:

Gárdos Judit, gardos.judit@tk.hu

Budapest, 2021. szeptember 13.