Volt egyszer egy Orion: egy három korszakon átívelő kutatás

Volt egyszer egy Orion: egy három korszakon átívelő kutatás

A Gondolat Kiadó gondozásában, a Magyarország Felfedezése sorozat legújabb tagjaként megjelent Friesz-Kovács Kamilla Volt egyszer egy Orion… c. kötete. A gyár több mint száz éves történetét összefoglaló és az ott dolgozók életét bemutató könyv alapját három különböző korban végzett kutatás adja: egyszerre látjuk a vállalat egykori alkalmazottjait az államszocializmus, a rendszerváltozás és napjaink időszakában. A dolgozók életútjait követve kirajzolódnak a társadalmi rendszerek átalakulásával létrejött, azokat leképező életmódbeli változások.

A kötet több módon is kapcsolódik Archívumunkhoz. Egyrészt a szerző témavezetője az Archívum alapítója, Kovács Éva. Másrészt, a könyvhöz végzett kutatómunka jelentős részben a H. Sas Judit vezetésével az 1870-es és 80-as évek fordulóján az MTA Szociológiai Intézetében lezajlott nagyszabású munkáséletmód kutatásának dokumentációjára támaszkodik, melyet Archívumunkban őrzünk. Tibori Timea pedig, aki kulcsfontosságú szerepet játszott az Orion vizsgálat dokumainak és sok más, Archívumunkban fellelhető értékes anyagnak a „megmentésében” és gondozásában, bírálóként vállalt szerepet a kötet elkészültében. 

Fotó: Újpest, Váci út 77. ORION Rádió és Villamossági Vállalat, gramofon motor szerelése. Fortepan / Kovács Márton Ernő