Újra kiírtuk a publikációs pályázatunkat

Újra kiírtuk a publikációs pályázatunkat

Múlt és jelen elbeszélései 

A KDK és a 20. Század Hangja Archívum társadalomtudományos anyagainak másodfelhasználási lehetőségei

A pályázat célja:

A Társadalomtudományi Kutatóközpont két digitális archívumában, a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhelyben és a Kutatási Dokumentációs Központban található, ingyenesen hozzáférhető kutatási dokumentumok (adatbázisok, interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, rajzok, fotók, stb.) kiváló elemzési nyersanyagokként szolgálnak a társadalomtudományok iránt érdeklődők számára. Pályázatunkkal olyan munkák elkészítését támogatjuk, amelyek ezeket az anyagokat használják.

Kiírásunkat társadalomtudományos szakokon tanuló hallgatók,  kutatók, a társadalmi, társadalomtörténeti kérdések, jelenségek iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk.  Az archívumainkban böngészve megjelennek a kutatókat az elmúlt több mint fél évszázadban foglalkoztató kérdések, láthatóvá válnak a magyar társadalomkutatás jellegzetes területei, a kutatók által kidolgozott vagy éppen félretett témák. Ingyenes hozzáférést biztosítunk az eredeti kutatási nyersanyagokhoz, amelyek részben feldolgozatlanul, kiaknázatlanul maradtak. Ezek az értékes dokumentumok kiválóan felhasználhatóak újabb és újabb kutatásokban, oktatási vagy éppen művészeti projektekben is. Pályázatunkkal az ilyen felhasználásokat, kutatási és egyéb kreatív kezdeményezéseket (tananyagfejlesztés, művészeti alkotás stb.) kívánjuk bátorítani.

Várjuk azokat a bármilyen módszerrel készült, kortárs vagy történeti jelenségeket vizsgáló pályaműveket, amelyek elkészítéséhez a pályázók a két archívum legalább egyikének anyagait is felhasználják.

A digitális gyűjteményeinkben való kereséshez ajánljuk a fent megnevezett két honlapot, valamint az openarchive.tk.mta.hu és a voices.tk.mta.hu oldalakon található adatrepozitóriumainkat. Az archívumokkal, a kutatási gyűjtemények hozzáférhetőségével kapcsolatos kérdésekkel forduljanak kollegáinkhoz a kdk@tk.hu, valamint a voices@tk.hu e-mail címeken.

Részvételi feltételek:

A pályázatra bárki jelentkezhet, oktatók, kutatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, amatőr és profi művészek pályaműveit egyaránt szívesen fogadjuk.

A pályázatok benyújtásának formai követelményei:

A pályázati felhívásban megjelölt témakör nem a pályamű címe. Pályázni a pályázati célokban megfogalmazottak figyelembevételével bármely olyan magyar vagy angol nyelvű pályaművel lehet, amelyet 2021 novemberéig  nem adtak be más tudományos pályázatra, sem máshová megjelentetés, közzététel céljából.

 • Ha a pályamű tanulmány:

 • Az írás terjedelme maximum 60.000 karakter lehet szóközökkel együtt.

 • A cikket tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel együtt szükséges benyújtani.

 • A magyar írások hivatkozásait a socio.hu, az angol nyelvűekéit az Intersections c. folyóirat formai követelményei szerint kérjük elkészíteni.

 • Ha a pályamű oktatási anyag

 • Egy félévnyi kurzustervet és az ahhoz kapcsolódó oktatási segédanyagokat, leírásokat várjuk, különös tekintettel az archívum dokumentumainak felhasználására, értelmezésére.

 • Az elkészült anyagot önmagában értékeljük, annak elfogadtatása felsőoktatási intézménnyel nem szükséges.

 • Ha a pályamű vizuális vagy audió természetű (, fotómontázs, tabló, film, film forgatókönyv, kiállítás terve, animáció, podcast, stb.)

 • Terjedelmi megkötések nincsenek.

 • A műfajnak megfelelő bevett formai követelményeket kérjük használni.

 • A pályázatot jeligével kell ellátni. A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot, annak fedőlapján meg kell jelölni egy, a pályázó által meghatározott jeligét.

 • A pályaműveket elektronikus úton kell beküldeni a következő e-mail címre: kdk@tk.hu.

 • A pályamű benyújtásával párhuzamosan az e-mailben meg kell adni a szerző(k) nevét, affiliációját, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, valamint (hallgatók esetében) egy három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolást.

A pályázatok elbírálása:

A pályaműveket a TK KDK által felkért szakemberekből álló 3-5 fős Bíráló Bizottság értékeli. A Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályamunkák díjazására. A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy – a pályamunkák színvonalától függően – egyes helyezéseket ne ítéljen oda, vagy több pályamunkára tegyen javaslatot bármely helyezés tekintetében.

A Bíráló Bizottság tagjait a pályaművek beérkezését követően kéri fel a KDK. A Bíráló Bizottság összetétele megjeleníti az érintett területek sokszínűségét. A szervezők megküldik a Bíráló Bizottság tagjainak a benyújtott, jeligével ellátott pályaműveket, amelyek elbírálását követően a díjazott pályaművek jeligéit a Bíráló Bizottság a szervezésért felelős munkatársak tudomására hozza. A díjazott pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.

Publikációs lehetőség

A tanulmány jellegű pályaműveket szívesen várja közlésre a TK két folyóirata, a socio.hu (ha magyar nyelvű) és az Intersections. East European Journal of Society and Politics (ha angol nyelvű), miután a folyóirat peer review rendszerében is sor került az elbírálására.

Az egyéb formában születő pályaműveket, kreatív alkotásokat (, film, kiállításterv, oktatási anyag stb.) szerkesztés után az archívumaink honlapján, ill. lehetőség szerint a TK Aulájában mutatjuk be.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. május 15. 23:59 (CET)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.

A pályázatok díjazása:

A pályamunkák díjazása az alábbiak szerint történik:

1. hely: 170.000 Ft

2. hely: 100.000 Ft

3. hely: 60.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. Amennyiben az adott pályamunkának több szerzője is van, a pályadíj közöttük egyenlő arányban oszlik meg.

A díjak kiosztására, amennyiben a közegészségügyi helyzet lehetővé teszi, személyes jelenléttel megtartott rendezvény keretében, a TK épületében kerül sor, várhatóan 2022 júniusában. A díjnyertes pályamunkákat szerzőik ezen az eseményen szakmai műhelyvita keretében prezentálhatják a TK közössége előtt.

Adatkezelés:

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtása során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából megismerjék és kezeljék. A díjazásban nem részesülő pályaművek szerzőinek személyes adatait a szervezőkön kívül más nem fogja megismerni. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályaművének díjazása esetén a TK KDK a pályázó nevét, intézményi affiliációját, valamint pályamunkájának címét a pályázatról készült beszámolókban közzétegye.

Bármilyen kérdéssel a felhívással kapcsolatban a KDK vezetőjéhez lehet fordulni:

Gárdos Judit, gardos.judit@tk.hu

Budapest, 2022. január 14.