Balajthy Anna

"Minden alkalommal arra törekedtem, akárhol dolgoztam, akárkinek dolgoztam, hogy én azt higgyem, hogy azt az adatot érdemes elemezni, hogy az a minta úgy van kiválasztva, hogy az tényleg a megadott hibahatárok között valid. Ezt az elvet követtem egész életemben."

Balajthy Anna

1967 és 1971 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász, gazdaságszociológus hallgatója volt, diplomamunkáját agrárszociológiai témában írta. Egyetemi évei után, 1972-ben a Szövetkezeti Kutatóintézet tudományos munkatársa, majd kutatásvezetője volt 1979-ig. Ez idő alatt kutatóként dolgozott még a Felsőoktatási és Pedagógiai Kutató Központban, a Népművelési Intézetben, a Könnyűipari Szervezési Intézetben, illetve a MRT Tömegkommunikációs Központjában.

1975-ben az illegális, ún. „repülő egyetem” kezdeményezője volt. 1977-ben a magyar illegális „szamizdat” kiadványok Profil, Napló szerzője. 1979-ben a SZETA, a Szegényeket Támogató Alapítvány alapító tagja, illetve a Charta ’77 tagjaival szolidáris aláírásgyűjtés szervezője volt.

1980-ben az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézetében oktató-kutató szociológusként dolgozott. 1980-87 között Ausztriában élt, először az Osztrák Tudományos Minisztérium posztgraduális ösztöndíjasaként (Institut für Höhere Studien und Wissentschaftliche Forschung), illetve meghívott előadóként az Universität Wien Politológiai Tanszékén és az Universität Salzburg Pszichológia Tanszékén dolgozott. 1982-ben az Osteuropa – Nachrichten, egy kelet-európáról szóló német nyelvű folyóirat létrehozója és szerkesztője volt.

1983 és 1987 között több intézet és testület, köztük az Institut für Angewandte Soziologie, a bécsi Arbeiterkammer, az Osztrák Nemzeti Bank, a Jubileumsfond, az Alsó-Ausztriai Tartományi Kormány, az Osztrák Menekültügyi Hivatal és az Institut für Kirchliche Sozialforschung der Erzdiözese, Wien megbízásából végzett kutatásokat. 1987-91 között a müncheni Szabad Európa Rádió újságírója volt. 1992-től a GfK-Hungaria Piackutató Intézet szolgáltatáskutatási részleg vezetőjeként dolgozott 1997-ig. 1998-ban a Századvég Társadalmi és Politikai Elemzések Központja kutatási igazgató volt, 1997-től pedig a Socio-Balance Piackutató és Szolgáltató Bt. (2002 novemberétől Kft.) ügyvezetője.

1992-től végez oktatói tevékenységet a BME Ipari Management és Vállalkozásgazdasági Tanszékén, illetve a PPKE BTK Szociológiai és Kommunikáció Tanszékén. Több dokumentumfilm készítője: Csődeljárás (Lugossy Istvánnal); Szabad a gazda (Lugossy Istvánnal); Hit és Fény, sérült fiatalok kerámiaműhelyéről (Lugossy Istvánnal).


Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez