Csongor Anna

"Olyan ajándékokat kaptunk a gyerekektől, meg olyan gesztusokat, hosszan leveleztünk velük még utána, hogy az úgy világos volt, hogy volt ott valami űr, amit sikerült betölteni. Volt ott valami, amit mi fölmutattunk."

Csongor Anna

Tanár, fejlesztéssel és támogatással foglalkozó szakember. Húsz évig az Autonómia Alapítvány munkatársa, igazgatója volt, jelenleg pedig az alapítvány kuratóriumának elnöke. Pályája során igyekezett összehangolni az elméletet és a gyakorlatot, a kettő összekapcsolásán munkálkodott, egyszersmind sokat tett a szolidaritás és a közösségi alapú gondolkodás és segítségnyújtás elterjesztéséért.

Egyetemi tanulmányai befejeztével tíz éven keresztül cigány családokkal foglalkozó családgondozó volt Budapest egyik külső kerületében, majd további tíz évig cigány gyerekek oktatási helyzetétét kutató szociológusként dolgozott. 1993 óta szakmai pályájának középpontjában az Autonómia alapítvány állt, amelyet 1995-től 2013-ig igazgatott. Az Autonómia magánalapítvány a hátrányos helyzetűekkel foglalkozva a szegénység különféle megjelenési formáira kínál közösségi alapú megoldásokat. Szintén 1993 óta dolgozik az ELTE Társadalomtudományi Karának kötelékein belül a szociális munka, illetve a szociálpolitikai képzés keretében. Mindemellett a karon igyekszik továbbadni életútjának tapasztalatait egyrészt a cigánysággal kapcsolatos tárgyak, másrészt a közösségi szociális munka, illetve a nonprofit és projektmunka oktatása révén. Aktív részese volt a közösségi és civil tanulmányok mesterképzés létrehozásának majd működtetésének. Egyetemi tevékenysége mellett antidiszkriminációs tananyagfejlesztést is vállal.

1999 és 2003 között kurátora volt az IACD-nek, a közösségfejlesztés nemzetközi egyesületének. 2005 és 2006 között szerződéssel az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak dolgozott, feladata a roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modell programhoz kapcsolódó mentori tevékenység irányítása volt. A kétezres évek elején társelnöke volt a PAKIV Európai Roma Alapnak, ahol a Kelet-európai roma közösségek jövedelemgenerálásához és érdekérvényesítéshez kapcsolódó programjainak támogatásával foglalkozott.


Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez