Kamarás István

"...akkor éreztem teljességgel magaménak egy kutatást, amikor a szociológiai, szociálpszichológiai és szociográfiai megközelítéseket kombináltam... Ha lehetett, mindig az egész kontextust vizsgáltam... A befogadó reakcióit elemeztem..., hogy általa jobban értsük a világot..."

Kamarás István

Diplomáit az ELTE magyar-könyvtár szakán (1966), majd szociológia szakán (1975) szerezte. 1968 és 1985 között az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjának Olvasáskutatási osztályának munkatársa, később vezetője. 1985-től 1990-ig a Művelődéskutató Intézet, 1990-1995-ig az Országos Közoktatási Intézet munkatársa, ahol elsősorban pedagógusképzéssel (embertan, erkölcstan és vallásismeret témakörök referense) foglalkozott. Részt vett a Nemzeti Alaptanterv munkálataiban az Emberismeret műveltségi terület kidolgozásában, később az Ember és társadalom, etika tantárgy tananyagának összeállításában is. Az ELTÉ-n és több vidéki főiskolán oktatott művelődés-,  művészet- és vallásszociológiát. 1996-98-ig a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetében egyetemi docens, a Pedagógiai filozófia és antropológia tanszéki csoport vezetője. 1999-2010-ig a Pannon Egyetemen tanított, 2003-ban megalapította az Etika, ember- és társadalomismeret szakot. 2004 nyaráig az Antropológia és Etika tanszék vezetője később munkatársa volt. Tudományos fokozatait 1997-ben (PhD), 2000-ben (habilitáció) és 2008-ban (MTA doktora) szerezte. Főbb kutatási területei: művészetszociológia és vallásszociológia.

Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez