Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

"Mind a kettőnket nagyon izgatott gyerekkorunktól fogva, hogy miért van az, hogy az emberek máshogy beszélnek. Tehát hogy ugyanazt a dolgot egész máshogy mondják el. Én például gyerekkoromban mindig a felnőttektől olyan dolgokat is megkérdeztem, amiket már tudtam. Tehát tudtam rá a megoldást, csak arra voltam kíváncsi, hogy hogy mondja. Hogy ez az ember hogy mondja. És akkor így az emberben évek során rengeteg olyan tapasztalat halmozódott fel, de Ági is. Tehát Ágit is nagyon érdekelték így az emberek megnyilvánulásai."

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor kutatói és tudományos pályája szorosan összefonódik. Kapitány Gábor 1972-ben, Kapitány Ágnes 1977-ben végzett az ELTE BTK magyar nyelv-, és irodalom szakán. Kapitány Gábor 1973-ban a pszichológia szakot, Kapitány Ágnes az esztétika-szociológia specializációt is elvégezte. Később, 1984-ben együtt kandidáltak szociológiából, és 2004-ben egyszerre szerezték meg az MTA doktora címet is. Mindketten a Művelődéskutató Intézetében dolgoztak tudományos munkatársként majd főmunkatársként. 1992-től az MTA Szociológiai Kutatóintézetének munkatársai, 2004-től tudományos tanácsadói lettek. Ezalatt több mint 20 kutatást folytattak, s több nemzetközi kutatásban is részt vettek (többek közt a nemzeti identitás változásairól és a kulturális mintázatok alakulásáról).  Kutatásaik közös eleme a szimbólumok és a szimbolizációs folyamatok illetve az értékek, értékrendszerek kutatása, több kutatásuk témája a vizualitás szimbolikája. Szociológiai, kulturális antropológiai és társadalomelméleti szempontból is foglalkoznak a történelmi korszakok világképével.
Kezdetben a BME Építészmérnöki Karán, majd az ELTE Szociológiai, Pszichológiai és Kulturális Antropológiai tanszékein oktattak, illetve Pszichológiai Doktori Iskolájában. (2010-ben a Pécsi Egyetem Doktori Iskolájában is). Jelenleg mindketten a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen oktatók; Ágnes 2001-től egyetemi docensként, 2004-től egyetemi tanárként, Gábor egyetemi magántanárként. Tagok a Magyar Szociológiai Társaságban, alapító tagjai a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak (amelynek Gábor 10 éven át alelnöke volt), a Magyar Szemiotikai Társaságnak (ennek elnökségi tagjai is), valamint tagjai az MTA Szemiotikai Munkabizottságának, a Magyar Politikatudományi társaságnak. Különböző időpontokban mindketten részt vettek az OTKA zsűri munkájában is (Ágnes 2001 és 2004 között, Gábor 2010-től, jelenleg is).

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató) 


Kapitány Ágnes publikációs jegyzéke
Kapitány Gábor publikációs jegyzéke

Kapitány Ágnes szakmai életrajza
Kapitány Gábor szakmai életrajza

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez