Krémer Balázs

„Oda kell figyelni a részletekre – ezt a tanítást sok mindenben hasznosítottam szociológusként, szociálpolitikusként. Hogyha én egy dologban hiszek, mások is hisznek… A bizalmat kell sugározni.”

Krémer Balázs

Krémer Balázs szociológus, a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék egyetemi docense, a Szociális Szakmai Szövetség elnöke. 1982-ben végzett az ELTE TTK matematika-fizika, majd 1983-ban az ELTE BTK szociológia szakán. 1997-ben kandidált. Számos külföldi egyetem vendégoktatójaként tanított vagy tartott előadást. 2003-tól az Esély c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2005-ben részt vett a fenntartható fejlődés stratégiáját kidolgozó munkacsoport (ELTE-NFH) munkájában. 1998-ban szakértőként dolgozott a Csíkszeredai Regionális Képző Központ szociálpolitikai és szociális munkás képzésének beindításában, 2002-ben az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumban az Uniós csatlakozás előkészületeiben, az EU Bizottsága és a magyar kormány által kidolgozandó Joint Integration Memorandum („JIM”) nemzeti akcióterv szövegezésében. 2003-tól Magyarország állandó képviselője az EU, Szociális Védelem Bizottsága Indikátor Munkacsoportjának (Social Protection Committee, Indicator Sub-Group). 1994-től tagja a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnek. Főbb kutatási területei: hátrányos helyzetű csoportok, romák, fogyatékkal élők, foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, EU strukturális alapok, civil szervezetek, harmadik szektor, szocioökonómiai rendszerek, szociális gazdaság.

"Bár olykor az akadémia magasságos elefántcsont-tornyaiban székelő kollégák ezt kétségbe vonják, én felnőtt fejjel mindig szociológusnak gondoltam magam: azt írtam be foglalkozásként minden szállodai bejelentőn és akármilyen betűjelű államigazgatási átvilágítási papíron, bárhol, ahol kérdezték. És, munkám, beosztásom mindeközben lehetett akármi, tudományos segédmunkatárs vagy decens, magas rangú hivatalnok, szociális otthon igazgatója vagy etnikai konfliktusok enyhítője a Balkánon. Hogy ez a „szociológus”, ez mit is jelent, ez már nehezebb kérdés. Talán kevésbé a személyiségemről leválasztható, elidegenült professziót (bár, azt is…), és inkább identitást, világlátást (úgy tájékozódni a világban, hogy közben mindig tudni: a dolgoknak társadalmi meghatározottságuk és jelentésük van…), életformát (az akárhol és akármikor együtt járó, beszélgetve gondolkodást), és efféléket. Meg, a gondolat kényszerű és katartikus szabadságán túlmutató szabadságot: ez ember nemcsak az érdektelen és haszontalan ténykedése által elnyerhető akadémiai függetlenségében, hanem éles, csinálós helyzetekben is a választási lehetőségek nagyobb hatalmával felruházva boldogulhat szociológusként. No, meg némi hivatásrendhez tartozást is: azt az aklot és akol-meleget, ahol 20-100 év közöttiek kollegiális tegeződése mellett messze nem annyira büdös a rendhez tartozók hónaljszaga, mint máskor, másoké… Szóval, zoológiailag egy kihalóban levő, a K-Európai értelmiségi  törzshöz tartozó faj egyedeként volnék én szociológus. A következő generáció már nem ilyen lesz – és, ez így van jól."

Krémer Balázs


Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez