Lengyel György

"Kreatív módon, alkotó módon elmélyíteni [a tudásunkat]. Úgyhogy ezért is tanítom a hallgatóimat, hogy egy jó ötlettel nem ér véget, meg egy jó kutatással se ért véget a feladat. Még azzal se ért véget egy feladat, hogy ebből egy jó riportot megírtunk. Még azzal se ért véget, hogy egy jó cikket megírunk. Akkor ért véget, hogyha a jó cikket publikálták."

Lengyel György

Lengyel György először közgazdaságtanból szerzett diplomát, melyet kiegészített egy szociológus, majd egy történész végzettséggel. Az MTA kandidátusa 1991-ben; habilitációját 1997-ben, az akadémiai doktori címet 2008-ban szerezte meg.

A Fővárosi Levéltárban kezdett el dolgozni, ahonnan az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre került a Szociológia Tanszékre. Lengyel György azóta is ott tanít egyetemi tanári kinevezésben.       

Szakmai és kutatási tevékenysége rendkívül gazdag, főként gazdaságtudományi témában: vállalkozási hajlandóság és ennek hatásai, gazdasági elit, menedzserek a szociológiában, közvélemény kutatások itthon és külföldön egyaránt.

Több tucat bizottságnak és folyóiratnak volt tagja vagy elnöke. Már 1993 óta a Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának programigazgatója, volt a Magyar Szociológiai Társaság elnöke 2006-ban, kuratóriumi tag volt a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetében, és tagja a Szociológiai Bizottságának szintén több mint két évtizede.

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)

 

Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 
Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.
Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez