Losonczi Ágnes

"A Fényes szellők nemzedékének az emlegetése egy idő után már inkább pejoratívvá, vagy hát megmosolyogtatóvá válik. De akkor mi hittünk abban, amit akkor a NÉKOSZ dal mondott, hogy ’Holnapra megforgatjuk az egész világot!’ Na, most a világ valóban megfordult… És én akkor arra jöttem rá, hogy itt valahogy meg kell ismernem azt, hogy ez hogyan történhetett meg. Tehát milyen mozgások éltek és voltak abban a társadalomban, amelyik ezt úgy hozta létre, a szándék és a cél- és a vallott céloknak ellenében."

Losonczi Ágnes

Losonczi Ágnes 1957-ben diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Karán Történelem szakon. Az MTA szociológiai intézetében dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Az intézet igazgatója is volt 2 éven át. Nyugdíjba vonulása nem változtatott semmit az aktivitásán, azóta is rendszeresen tart előadásokat a Bölcsészettudományi Karon és a Budapesti Corvinus Egyetemen. Volt már az MMA Dokumentumfilmes szakkuratóriumának elnöke, a TMB Szakbizottsági tagja, illetve az MTA Szociológiai Bizottságában, az Akadémiai Klinikai Orvostudományi bizottságában tag. Emellett a Mozgókép és Befogadási Alapítvány Kuratóriumi elnöke és a Magyar Mozgókép Nemzeti Alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Számos civil szervezet munkájához tesz hozzá, mint például a "Rák ellen az emberért", "Szószóló Alapítvány a betegjogokért", "Alternatív iskolák kezdeményezések", "Kék vonal", "Fogyatékos gyermek-program".                
Kutatásai a zeneszociológiával kezdődtek, majd az életmód, az emberi élet viszontagságai kezdték érdekelni, ezt követően az egészségi állapot társadalmi összefüggései foglalkoztatták. A nyolcvanas években kutatást végzett a gyerekvárás, születés, szülés témakörben, később a rendszerváltás társadalmi hatásait vizsgálta „A nyertesek és vesztesek  az új magyar polgárosulásban” című kutatásában. Ebben a kutatásban három generáció életútját nézte meg közelebbről a történelmi  fordulatok és napjaik életstratégiai változásainak tükrében.   


Több évtizede szoros együttműködésben van dokumentumfilmesekkel, történészekkel, médiaszakemberekkel és a közművelődés területén dolgozó szakemberekkel, különösképpen a zene, film és a tárgy művészetek területén tevékenykedőkkel. Munkásságát több kitüntetéssel is honorálták: többek közt Balázs Béla díjas, Akadémia díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjét is elnyerte és 2007-ben PrimaPrimissima díjat kapott. 

 
(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató) 

Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez