Nagy Endre

„Én elméleti, igazán elméleti szociológiával foglalkoztam. De azt mondtam, hogyha a Márkus Pista ezt Erdeitől tanulta, akkor elmegyek egy falukutató táborba, és megnézem, hogyan kell ezt csinálni. És így 1982-ben elmentem a Balástyán és Nagyvisnyón lebonyolított táborba, és evvel megint csak belesodródtam. Azóta már vagy 20 táborban voltam. Eleinte ilyen résztvevőként, majd odajöttek hozzám, hogy 'Endre, vezesd te a falukutató tábort'.”

Nagy Endre

Jogtudományból végzett summa cum laude, majd 2 évig a Társadalomtudományi Intézetben hallgatott szociológiát. Strasbourgban összehasonlító jogot, Párizsban pedig matematikai statisztikát tanult. 1979-ben lett az az állam- és jogtudomány kandidátusa, 1994-ben habilitált történettudományból és 2007-ben pedig az MTA doktora lett szociológiából.                
Felsorolni is nehéz hány helyen volt fontos beosztásban, hány kutatásban vett részt és hány egyetemen tanított. Több mint 20 falukutatásnak volt szervezője, résztvevője, emellett számtalan külföldi tanulmányúton, tudományos konferencián vett részt.               
Az American Polanyi Society tagja 1990 óta, és szerkesztőségi tagja a „Polanyiana” nevű folyóiratnak. Az MTA és az OTKA több bizottságának is tagja volt, a Magyar Szociológiai Társaság alelnöke 2003-2004 között. Tudományszervező tevékenysége közül érdemes megemlíteni hogy a Janus Pannonius Egyetem számos szakjának alapítója. Munkáját több kitüntetéssel honorálták.

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)

Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

 

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez