Rácz József

"Koncerteken mi is ismerkedtünk, aluljárókban is. Oda lehet menni csoportokhoz, lehet elkezdeni beszélgetni, és akkor interjúzni. Ez főleg koncerteken működött nagyon jól. Mert hogy volt bennük ilyen nagyon erős igény, közölni magukról azt, hogy ők kicsodák. És többször így rákérdeztek, hogy ebből lesz valami? Hogy ezt megírjuk? Vagy ez megjelenik? Ez egy fontos dolog volt, hogy minket egy ilyen médiumnak tekintettek, akiken keresztül valahogy a társadalom felé lehet üzenni, vagy közvetíteni dolgokat. Ezt úgy meg is próbáltuk. Meg is próbáltam."

Rácz József

Rácz József általános orvosként 1981-ben summa cum laude végzett a SOTE Általános Orvosi karán. Később a pszichiátria felé fordult, 1989-ben pszichiátria, 5 évvel később pszichoterapeuta szakvizsgát tett. Habilitációját 2000-ben szerezte a Pécsi Tudományegyetemen.

Már nagyon hamar a kábítószer-fogyasztási szokások és a droghasználat társadalmi hatásainak vizsgálatával foglalkozott, a résztvevő megfigyelés és interjúkészítés kvalitatív módszerével. Főként a droghasználat társadalmi kérdései majd a prevenciós, terápiás és szakpolitikai szintű beavatkozás lehetőségeivel foglalkozott. Később a droghasználatot nagyobb összefüggésekben is vizsgálja, úgy mint a multidiszciplináris, antropológiai, szociálpszichológiai és szociológiai megközelítések, valamint 2000-től főként a narratív interjú feldolgozás módszerét és a grounded theory-t alkalmazza.

Szakmai pályafutását az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Elektroenkefalográfiai laboratóriumában kezdte ahol EEG orvosi képesítést szerzett, majd az MTA Pszichológiai Kutatóintézetébe dolgozott, emellett az Országos Neurológiai és Pszichiátriai Intézetben végezte szakmai gyakorlatát.

Később kognitív viselkedésterápiás pszichoterapeuta tanfolyamot végzett a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterapeutás Klinikáján, majd külsősként oktatott az ELTE Szociológiai Intézetének Deviancia szakirányán. 2009-től tanszékvezető egyetemi tanár a SOTE Egészségügyi Kar Alapozó Egészségtudományi Intézet Addiktológiai tanszékén, melynek alapításában is részt vett. Az Addiktológiai Konzultáns képzés alapítója és vezetője.

A Drogambulancia Alapítvány megalakulása óta az igazgatója, emellett drogkonzultációs központot és drogambulancia alapítványt is létrehozott. Számos nemzetközi lap lektora, szerkesztőbizottsági tagja és az Addiktológia c. folyóirat főszerkesztője.

Munkáját számosdíjjal és kitüntetéssel is jutalmazták, több szakmai társaság tagja és nemzetközi együttműködés szorgalmazója.

 

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)

 

Publikációs jegyzék

Szakmai életrajz

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez