Somlai Péter

"Elkezdtem családszociológiával foglalkozni, de innentől kezdve a szakmai életutam úgy alakult, hogy két terület foglalkoztatott végig. A szociológiaelmélet és elmélettörténet egyfelől, és a családszociológia és a szocializáció másfelől. Nem is tudom, hogy ez kettő-e, lehet, hogy inkább három. Mert aztán ebből a szocializációból ugye kinőtt még egy dolog, az ifjúság, ami az utóbbi években foglalkoztat."

Somlai Péter

Somlai Péter munkássága több évtizeden átívelő, és a társadalomtudományokban alig találni olyan területet ahol ne hagyott volna valamilyen nyomot, legyen szó szociológiatörténetről vagy kvalitatív kutatási módszerekről. Lassan fél évszázada tevékenykedik a tudományos életben, nincs olyan aki ne hallott volna róla.

1965-ben végzett az ELTE BTK magyar-történelem szakán ahol 5 évre rá már tanított is, többek közt szociológiatörténetet, családszociológiát, szocializációt és azóta számtalan más tárgyat. Első könyvét  1977-ben megjelentette Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás címmel. Ezt számos másik követte, illetve társszerző még több másik műben is. Folyóiratokban megjelent cikkeinek, tanulmányainak és vitairatainak száma százon felül van, és a szám folyamatosan nő.

1983-ban nyerte el kandidátusi címét a Családi kapcsolatrendszer elmélete című disszertációjával, 1998-ban az akadémia doktori címet szerzett a Szocializáció elmélete című disszertációjával.

Sok társaságnak és szervezetnek részt vett a munkájában, többnek vezetője is volt. Elnöke volt többek közt az MTA Szociológiai Bizottságának, az Elmélettörténeti Tanszék vezetője volt kétszer. Volt vendégoktató Brnoban, a Bécsi egyetemen, az Egyesült Államokbeli Purdue Egyetemen, Kolozsvárott, illetve a Miskolci és a Győri Egyetemeken. Tagja több neves szaklap szerkesztőbizottságának, mint például a Szociológiai Szemle, a Szociológiai Füzetek és a Társadalomkutatás c. folyóiratoknak.

 

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)


Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez