Szabó Ildikó

"Ami a tényleges módszertani gerincét képezi az én akár kvantitatív, akár kvalitatív munkásságomnak és kutatásaimnak, az tulajdonképpen a mindenkori jelenben érvényesülő hosszú történelmi hatások kérdése. Nekem a szociológia alapvetően ezt tanította meg, hogy a mindenkori jelenben a történelem hosszú hatásai élnek. Ez pedig egy harmadik módszertant igényel. Akár egyéni, akár csoportos, akár pedig kollektív magatartásokról van szó, nincsenek merev határok sem a módszertanban, sem a diszciplínák között, sem a kutatói habitusban."

Szabó Ildikó

Szabó Ildikó szakmai tevékenysége főként az ifjúság fejlődésére, ifjúságszociológiára fókuszált. Persze nem lehet ennyivel elintézni, hiszen végignézve eddigi tevékenységét, számos dologgal foglalkozott mióta 1969-ben magyar-orosz szakos tanárként végzett Debrecenben, majd kandidátusi fokozatot szerzett szociológiából. A Debreceni Egyetemen habilitált neveléstudományokból 2007-ben és ugyanebben az évben lett az MTA doktora szociológiából. Főbb kutatási területei a politikai szocializáció, a magatartásszociológia, az ifjúság- és az iskolaszociológia.

Aktív kutató már a 90-es évek elejétől. Az Európa Tanács vizsgálatában is részt vett amelyben hazánkat és két másik régióbeli országot vizsgált. Publikációi is értelemszerűen a témakör alapos vizsgálatáról tesznek tanúbizonyságot.

Azonban nem merül ki ennyiben a szakmai tevékenysége, számos közéleti kérdéssel foglakozik aktívan. 2003-tól a MAB Szociológiai, Szociálpolitikai és Politológiai Szakbizottságának tagja; 2007-ben az OTKA Szociológiai és Demográfiai Bizottságának tagja; 2009-től a Magyar Szociológiai Társaság alelnöke. A Politikatudományi Szemle konzulense. Oktatási intézmények munkájában is részt vesz: a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán vezeti a Társadalomtudományi Intézetet, illetve a Debreceni Egyetem Doktori Iskolájának egyik törzstagja.

 

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)

 

Publikációs jegyzék

Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez