Szalai Júlia

"A '90-es évek elejének fontos új gondolati szakasza volt számomra, hogy rájöttem: a kisebbségi kérdés megértéséhez tanulnom kell az elismerés-politikai küzdelmekről. Nemcsak romákéról, hanem más kisebbségekéről, meg ezeknek a mozgalmaknak - részben a nőmozgalomnak, részben például az amerikai fekete mozgalomnak - a történetéről. És lassan ráébredtem arra, hogy talán nekem ott vannak a kérdéseim, ott van, amit valahogy meg szeretnék fogni, hogy egyrészt mik a potenciális vágányai vagy metszetei egy elismerés-politikai küzdelemnek roma keretben, másrészt mik az esélyei egy ilyen mozgalomnak, amikor ehhez nincsenek meg a tradíciók sem igazán, és hát főleg nincsenek meg az intézményes keretek."

Szalai Júlia

Budapesti, nagypolgári családban született, 1948-ban. Édesapja, Szalai Sándor, a háború utáni hazai szociológia egyik legfontosabb szervezője és terjesztője. A Móricz Zsigmond Gimnázium zenei tagozatú osztályában érettségizett, 1966 őszétől a közgazdasági egyetem tervmatematika szakos hallgatója volt. A következő évben édesapja segítségével Ferge Zsuzsa empirikus kutatásaiban kérdezőbiztos lett, és Ferge hatására kezdett szociológiával foglalkozni. Szakdolgozatát az 1971-ben éppen megalakult szociológia tanszéken, az angliai szociálpolitika kialakulásáról írta. Munkássága során a szegénység tanulmányozása mellett a társadalmi struktúra, a munkaerőpiac és az etnicitás, a hazai polgárosodás társadalomtörténete, a társadalmi redisztribúció viszonyai váltak fő kutatási területeivé. 1973 óta dolgozik az MTA Szociológiai Kutatóintézetében, 2008 óta tudományos tanácsadó. Az ELTÉ-n 1978-től, a CEU-n 1991 óta tanít, de tartott órákat a Wesley János Lelkészképző Főiskolán (1995-1999) és a glasgow-i Strathclyde Egyetemen (1993-1999) is. 1986-ban lett a szociológia-tudomány kandidátusa, és az ”Az állami ‘túlelosztás’ funkcióváltozásai. A jóléti redisztribúció feletti társadalmi küzdelmek a rendszerváltás utáni Magyarországon” című értekezésével 2007-ben elnyerte az MTA doktori fokozatát is. Számos nemzetközi projektben vett részt, több szakmai folyóirat szerkesztőségének tagja.

Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz

 

Az interjú olvasásához kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez