Utasi Ágnes

"A rétegződésmodell kutatócsoport, az egy véletlen volt, hogy odakerültem, ha nem kerülök oda, talán soha nem lettem volna szociológus. Vagy legalábbis nem lett volna alkalmam arra, hogy az életemben központi szerepe legyen a szakmának. Az irodalmi, szakirodalmi megismeréssel alakult ki az a módszer, amivel én, mint tünetét akartam nézni a fogyasztási preferenciáknak, kiegészítve néhány kérdéssel, a magyar kapcsolatrendszer-vizsgálattal. Az életvitel-vizsgálat volt, ami aztán végig megmaradt kutatási témaként mind a mai napig. Engem különösen a társadalom közepe, mint a tömegfogyasztás érdekelt, tehát inkább ez az oldala, és hogy miként rétegződik belülről ez a középosztály, és mik azok a rétegző erők."

Utasi Ágnes

Utasi Ágnes 1940-ben született Hegyeshalmon. Ő sem egyből talált rá a szociológiára, először a Juhász Gyula Főiskola ének-zene tagozatán végzett, majd az ELTE BTK karán szociológia és demográfia témákban szerzett oklevelet.

A diploma megszerzése után a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanára, később adjunktusa volt. Az itt végzett megfigyeléséből készült a doktori disszertációja. Részt vett a nagyüzemi vegyipari munkások életmódjának országos felmérésében mint a Veszprém megyei felvételnek a vezetője. Ennek kapcsán életmódjavító kurzust is tartott. A bölcsészdoktori disszertációját 1978-ban védett meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

1980-ban az MTA levelező aspiránsa lett, s kutatásvezetője Kolosi Tamás volt. Később a Kolosi által vezetett Országos Rétegződés-modell vizsgálat céljára felállított kutatócsoportba is bekerült. Rá néhány évre védte meg kandidátusi disszertációját, mely az életstílus-csoportok és azok fogyasztási preferenciáit vizsgálta. Több más kutatást is végzett a Társadalomtudományi Intézetben, majd később a Politikai Tudományok Intézetében, főként életvitel témakörben: „emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre” vagy „a középosztályi életvitel, életstílusok, kapcsolatok” témákban.

Több magyar és külföldi egyetemen és oktatási intézményben is tanított, többek közt Stockholmban, Athénban. Ösztöndíjas volt Oxfordban a Ruskin College-ban, illetve Hollandiában. Saját bevallása szerint leginkább a társadalmi rétegződés, társas kapcsolatok, életmód és életminőség témák érdeklik; több kutatószemináriumot vezet, számos szakdolgozat konzulense és hallgatói műhely szakmai vezetője.

2001-ben habilitált, 2005-től az MTA doktora. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Szociológiai Tanszékén magántanári státuszban van.

 

(Összeállította: Páldi András egyetemi hallgató)


Publikációs jegyzék
Szakmai életrajz
 

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez