Sági Mária

"Non numero horas nisi sereas." (Csak a derű óráit számolom)

Sági Mária

Zongoristának készült, mindene volt a zene. Munkássága kezdetén művészetszociológiával, táncszociológiával foglalkozott, majd időközben Vitányi Ivánnal egy közel tíz éven át tartó kutatómunka keretein belül a zenei generativ készséget térképezte fel. Kutatásainak másik iránya szociálpszichológiai természetű. Kutatásainak középpontjában mindig az ember művelődésének szintje, művelődésének szokásai álltak, amelyeket különböző aspektusokból vizsgált meg, ún. pedagógiai, gazdasági oldalról, szociológiai hovatartozás és különböző társadalmi csoportok szempontjából a szabadidő-, család-, közösség-, európai identitáskutatásokban.

Publikációs jegyzék

Szakmai életrajz

Az interjú olvasásához, kérjük, kérvényezze regisztrációját a http://voices.tk.mta.hu/ oldalon. Regisztráció után az összes szakmatörténeti interjút megtalálja a „Szociológiatörténeti interjúgyűjtemény” pont alatt.

Tovább a szakmatörténeti gyűjteményhez